Για δική σας διευκόλυνση, σας επισυνάπτουμε και το προηγούμενο σχέδιο πρακτικού που είχαμε στείλει τον Οκτώβριο 2017.

Σχέδιο πρακτικού για πρόγραμμα σίτισης- Οκτώβριος 2017

Σχέδιο Πρακτικού Παραλαβής Σίτισης (1)

Η υπεύθυνη στάση των εκπαιδευτικών για τα σχολικά γεύματα2 (1)