ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, σας στέλνουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και οδηγίες σχετικές με την εκλογική διαδικασία.
Α΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας καλεί σε ΤΑΚΤΙΚΗΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (επαναληπτική βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού του Συλλόγου) για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. , στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08:30΄π.μ.στην αίθουσα εκδηλώσεων του 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Πρώτης Μεραρχίας 2, Νεάπολη).
Για την ημέρα αυτή έχει εξασφαλιστεί άδεια για τα μέλη του Συλλόγου μας. Όσοι συνάδελφοι δεν προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση ή όσοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου ή όσοι με αίτησή τους ζήτησαν τη διαγραφή από το Σύλλογο, οφείλουν να εργαστούν.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το καταστατικό .
Εργασίες Γενικής Συνέλευσης ( Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018)
08:30΄ Έναρξη
08:30΄- 08:45΄ Εκλογή προεδρείου Γ.Σ (πρόεδρος και 2 μέλη)
08:45΄-09:30΄ Χαιρετισμός αιρετών ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ.
09:30΄- 10:00΄ Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
10:00΄ – 10:30΄ Οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του Συλλόγου, έκθεση διαχειριστικού ελέγχου από τον Πρόεδρο της Ε.Ε(Εξελεγκτικής Επιτροπής)
10:30΄- 13:00΄ Έλεγχος πεπραγμένων Δ.Σ., τοποθετήσεις μελών και συζήτηση για τα θέματα της 87ης Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων της ΔΟΕ
13:00΄- 13: 30΄ Δευτερολογία Προέδρου-Έγκριση Διοικητικών-Οικονομικών πεπραγμένων.
13: 30΄- 13: 45΄ Εκλογή τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τις αρχαιρεσίες
13:45΄- 14: 00΄ Παρουσίαση υποψηφίων για Δ.Σ Συλλόγου και Ε.Ε
14:00 – 18:30΄ Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ Συλλόγου και Ε.Ε

Β΄ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. , Ε.Ε.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, στο 25οΔημ. Σχολείο Λάρισας – (Πρώτης Μεραρχίας 2, Νεάπολη) και οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν μαζί τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την αστυνομική ταυτότητα.
Τα εκλογικά τμήματα θα είναι πέντε (5). Τις αρχαιρεσίες θα διενεργήσουν εφορευτικές επιτροπές με επικεφαλής δικαστικό και η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και θα είναι από 14:00 έως και 18:30 .
Σύμφωνα με το καταστατικό μας και το νόμο, εκπρόσωπος κάθε ψηφοδελτίου ή μεμονωμένος υποψήφιος για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. οφείλει να καταθέσει
το ψηφοδέλτιο, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνες δηλώσεις, σε
απλό χαρτί, των υποψηφίων, μέχρι την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 20:00΄στα Γραφεία του Συλλόγου.
Τα ψηφοδέλτια θα τυπωθούν σε ενιαίο σχήμα με ευθύνη του Δ.Σ.
Ο κάθε συνάδελφος – ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι εννέα(9) σταυρούς για Δ.Σ και μέχρι (3) σταυρούς για εξελεγκτική επιτροπή.
Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν έχουν οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας-, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. και όσοι είναι στη διάθεση ή υπηρετούν ως αναπληρωτές, ως ωρομίσθιοι ή είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ .
Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ είναι αυτοδίκαια μέλη του Συλλόγου μας και μπορούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες εφόσον καταβάλλουν συνδρομή 25 ευρώ.
Oι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία πρέπει να καταβάλλουν τη συνδρομή των 15 ευρώ, ενώ οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και οι ωρομίσθιοι πρέπει να καταβάλλουν 7 ευρώ.
Καλούμε τους συναδέλφους αυτούς, να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (από 18:00 έως 20:00) για να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία την ημέρα των εκλογών.

Παρακαλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΟΥΤΣΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ , ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ